Tin tức

Thông báo V/v mở lớp đào tạo Nghiệp vụ tư vấn du học K36

Thông báo V/v mở lớp đào tạo Nghiệp vụ tư vấn du học K36

NGÀNH GIÁO DỤC HỌC_ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT PHÁT TRIỂN TẠI HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

NGÀNH GIÁO DỤC HỌC_ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT PHÁT TRIỂN TẠI HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2024 vào Học viện Quản lý giáo dục

Đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2024 vào Học viện Quản lý giáo dục

Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2024

Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÔN NGỮ ANH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÔN NGỮ ANH