Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Thực hiện công văn số 2768/BGDĐT-TTr ngày 10/06/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đề nghị các cơ sở giáo dục đại học triển khai kế hoạch lập danh sách và dự kiến phân công các đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, sáng nay ngày 20/06/2024 tại Học viện Quản lý giáo dục, Tiến sỹ Phan Hồng Dương, Phó Giám đốc Học viện đã tiến hành tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ để tham gia kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cho 34 cán bộ, giảng viên của Học viện có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nêu tại mục III, mục IV Phần C Hướng dẫn số 1932/BGDĐT-TTr ngày 26/4/2024 của Bộ GDĐT hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Tiến sỹ Phan Hồng Dương, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu khai mạc và trực tiếp chỉ đạo triển khai các nội dung tập huấn TS. Phan Hồng Dương, quán triệt và yêu cầu 34 cán bộ, giảng viên của Học viện trong danh sách tham dự tập huấn nghiệp vụ mà Học viện lựa chọn đề cử với Bộ GDĐT tham gia thực hiện nhiệm vụ do Bộ GDĐT giao, khi tham dự tập huấn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, chú ý, nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi những nội dung còn vướng mắc, chưa hiểu hết, chưa rõ để khi thực hiện nhiệm vụ tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế là một nhiệm vụ trọng tâm hết sức quan trọng mà Bộ GDĐT phải thực hiện theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước giao cho Ngành giáo dục. Do đó, lãnh đạo Học viện mong muốn 34 cán bộ, giảng viên sau khi tham gia tập huấn nghiệp vụ hôm nay, tiếp tục nghiên cứu kỹ tài liệu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh về buổi “Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024”:

 

                                           Trung tâm CNTT-TV